Willa „Obrochtówka” została wybudowana w latach 1897–1898 przez Jana Obrochtę, wg własnego projektu. Jan Obrochta – brat słynnego muzykanta Bartłomieja Obrochty – był jednym z cieśli , bliskich współpracowników Witkiewicza, toteż wybudowana przez niego willa wskazuje na liczne podobieństwa z realizacjami Witkiewiczowskimi i do tego nurtu stylu zakopiańskiego należy ją dzisiaj zaliczyć. Budynek dzierżawiony był przez właściciela na cele pensjonatowe, m.in. w 1901 r. prowadziła tu pensjonat p. Bogdaniowa, a w 1903 – siostry Juliana Marchlewskiego, Marta, Wanda i Józefa. Taką funkcję pełnił obiekt do wybuchu II wojny światowej.

 

Po wojnie został objęty tzw. „kwaterunkiem”. Do dzisiaj willa jest własnością rodziny Obrochtów. Obiekt wpisano do rejestru za-bytków 7 czerwca 1971 r. (A 232/78 = A 1132/M 1971). W latach 80. XX w. przeprowadzono jego remont. Objął on m.in. wymianę pokrycia dachowego, wzmocnienie posadowienia i uzupełnienie detali dekoracyjnych. Mieści się tu znana zakopiańska restauracja. 

 

Willa reprezentuje Witkiewiczowski nurt stylu zakopiańskiego w wydaniu góralskich współpracowni-ków twórcy stylu zakopiańskiego.