Obiekt został wzniesiony w latach 1900 1902, wg projektu Stanisława Witkiewicza zatwierdzonego rok wcześniej (1899). Fundatorem był Szymon Stempkowski z Odessy. W 1911 r. willę zakupiła „Pomoc Bratnia” i urządzono w niej Dom Zdrowia dla mężczyzn. Podczas budowy Sanatorium Akademickiego, na początku lat 30. XX w., budynek został rozebrany i przeniesiony na niżej położoną działkę. Przy jego stawianiu zrezygnowano z frontowej i bocznej werandy, a także tylnego skrzydła mieszczącego pierwotnie kuchnię. W budynku urządzono mieszkania służbowe.

 

Po II wojnie światowej obiekt, wraz z Sanatorium został upaństwowiony, ale nadal pełnił pierwotną funkcję. Dalsze losy willi nie wpłynęły na formę architektoniczną. Obiekt poddawany był jedynie doraźnym remontom, m.in. wymieniono gontowe pokrycie da-chowe na blachę położoną na tzw. rąbek stojący. 

 

Budynek reprezentuje styl zakopiański w wersji Witkiewiczowskiej. W południowej połaci dachowej typowe wyględy, w szczytach dachowych słoneczka.