W 1907 r. dr Edward Korniłowicz ufundował kapliczkę na Bystrem. Jego dom, „Korniłowiczówka”, był kolejnym zakopiańskim ogniskiem kultury skupiającym wybitnych przedstawicieli ówczesnej inteligencji polskiej przyjeżdżającej do Zakopanego. Okoliczności ufundowania kapliczki nie są do końca znane. Interesującą sugestię znajdujemy we wspomnieniach ks. Tadeusza Kruszyńskiego, sąsiada Korniłowiczów, który pisał:

Pan Korniłowicz, dla zaokrąglenia swego ogrodu, jaki posiadał obok domu, chciał odkupić od gazdy Franciszka Gąsienicy skrawek ziemi od strony drogi ku Kuźnicom. Franciszek, bardzo pobożny prosił, żeby pan, zamiast zapłaty, na tym kawałku postawił kapliczkę. S.[tanisław] Witkiewicz dał ładny rysunek, a zręczni zakopiańscy cieśle postawili piękną, niewielką kapliczkę. [S. TERESA LANDY, S. RUT WOSIEK: Ksiądz Władysław Korniłowicz. „Biblioteka «Więzi»” T. 42: 1978, s. 12].

Brak bliższych szczegółów o czasie wykonania projektu kapliczki przez Witkiewicza oraz jej budowie i wykonawcach. Została ona wzniesiona w 1907 r., a w niszy umieszczono rzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem wykonaną przez Wojciecha Brzegę. Obiekt poświęcili ks. Tadeusz Kruszyński wraz z ks. Władysławem Korniłowiczem. Kapliczka stała się jeszcze jednym obiektem sakralnym w stylu zakopiańskim, wrastając w krajobraz kulturowy Zakopanego, w szczególności Bystrego.Po wybuchu II wojny światowej drewnianą rzeźbę zabrano do „Księżówki”. Po wojnie umieszczono ją w ołtarzu tamtejszej kaplicy, gdzie stoi do dnia dzisiejszego. W nocy z 17 na 18 maja 2003 r. kapliczka spłonęła podczas pożaru spowodowanego od zbyt blisko ustawionych zniczy. Została ona odbudowana m.in. staraniem proboszcza parafii pw. św. Antoniego na Bystrem   o. Lucjusza Wilka, zakopiańskiego oddziału Towarzystwa Ochrony nad Zabytkami, Działu Ochrony Zabytków Muzeum Tatrzańskiego, a przede wszystkim Krzysztofa Skarbka Malczewskiego, którego firma budowlana nieodpłatnie odtworzyła obiekt. Prace pod nadzorem konserwatorskim Zbigniewa Moździerza, kierownika Działu Ochrony Zabytków MT, wykonano w dniach 16–25 lipca 2003 r. Wśród wykonawców byli m.in.: Władysław Krupa, Krzysztof Styrczula, Andrzej Jarosz, Czesław Nyżnik, a dekorację snycerską wykonywał Rafał Pitoń z Dzianisza. Kopię figury Matki Boskiej wykonali uczniowie Liceum Plastycznego im. A. Kenara   Jacek Hoły i Jakub Hoły pod kierunkiem Janusza Jędrzejowskiego.

Obiekt jest przykładem drobnych form architektonicznych w stylu zakopiańskim.