Archiwalia

Zbiory Archiwalne Muzeum Tatrzańskiego (MT-ZA).

Archiwum Pawlikowskich. Biblioteka Jagiellońska

Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie: karty ewidencyjne.

Archiwum Zbigniewa Moździerza: dokumentacje konserwatorskie.

Literatura

CZERWIŃSKI JAN WACŁAW: Nowe schronisko nad Morskim Okiem. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” T. 30: 1909, s. 27–31.

DALL LESŁAW: Z dziejów Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem [w:] 30 lat Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem jako oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie (1976–2006). Część I: Z historii „Atmy”. Kraków 2007, s. 11 28.

DŁUGOŁĘCKA LIDIA: 100-lecie Dworca Tatrzańskiego. „Wierchy” R. 52: 1983, s.

DŁUGOŁĘCKA LIDIA, PINKWART MACIEJ: Zakopane. Przewodnik historyczny. Wyd. 1. Warszawa 1988; Wyd. 2. Warszawa 1994.

Dom pod Jedlami i jego twórca. Studia i wspomnienia pod red. Wiesława A. Wójcika. Kraków 1997, s. 211–224.

ELJASZ WALERY: Wspomnienie o schroniskach nad Morskim Okiem. „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” T. 24: 1903, s. 119 132.

ELJASZ RADZIKOWSKI STANISŁAW: Styl zakopiański. Wyd. 1: Lwów 1900; Wyd. 2: Kraków 1901.

JABŁOŃSKA TERESA: Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza. Przewodnik. Zakopane 2002.

JABŁOŃSKA TERESA: Styl zakopiański Stanisława Witkiewicza. Olszanica 2008.

JABŁOŃSKA TERESA, MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: „Koliba”, pierwszy dom w stylu zakopiańskim. Zakopane 1994.

KOZAK ANNA: Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. Marii i Bronisława Dembowskich. Przewodnik. Zakopane 2010.

LEŚNIAKOWSKA MARTA: Styl zakopiański w koncepcji architekta Jana Koszczyc Witkiewicza [w:] Stanisław Witkiewicz — człowiek, artysta, myśliciel. Pod red. Zbigniewa Moździerz. Zakopane 1997, s. 341 388.

LEŚNIAKOWSKA MARTA: Architekt Jan Koszczyc Witkiewicz (1881 1958) i budowanie w jego czasach. Warszawa 1998.

Listy o stylu zakopiańskim (1892–1912). Wokół Stanisława Witkiewicza. Wstęp, komentarze, opracacowanie Michał Jagiełło. Kraków 1979.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Schroniska nad Morskim Okiem [w:] Spór o Morskie Oko. Pod red. Jerzego M. Roszkowskiego. Zakopane 1993, s. 107–134.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: „Wila [!] Ślimak”. „Hale i Dziedziny” 1994.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Styl zakopiański w architekturze [w:] Regionalizm   regiony   Podhale. Pod red. Jerzego M. Roszkowskiego. Zakopane 1995, s. 23–52.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Stanisław Witkiewicz (1851 1915). Szkic biograficzny [w:] Stanisław Witkiewicz   człowiek, artysta, myśliciel. Pod red. Zbigniewa Moździerz. Zakopane 1997, s. 11 50.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: „Budrysówka”, willa generała Kazimierza Sosnkowskiego w Zakopanem. „Wierchy” R. 68: 2002 [wyd. 2003], s. 235–244.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Dom „Pod Jedlami” Pawlikowskich. Zakopane 2003.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Pomnik doktora Tytusa Chałubińskiego. Zakopane 2003.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Gmach Muzeum Tatrzańskiego. Zakopane 2005.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Kościół pw. Najświętszej Rodziny. Zakopane 2006.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Styl zakopiański w architekturze i sztuce sakralnej [w:] Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaszczurówce (1907–2007). [Pod red. Zbigniewa Moździerza]. Fot. Dawid Moździerz. Zakopane 2007, s. 7–48.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Zarys historii kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaszczurówce [w:] Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaszczurówce (1907–2007). [Pod red. Zbigniewa Moździerza]. Fot. Dawid Moździerz. Zakopane 2007, s. 49–64.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Początki „Atmy” — chałupa Józefa Kasprusia Stocha [w:] 30 lat Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem jako oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie (1976–2006). Część I: Z historii „Atmy”. Kraków 2007, s. 54–56.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Pierwsze lata „Okszy” (willa Kossakowskich i Kęszyckich w Zakopanem). „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” T. 19: 2010 [wyd. 2011], s. 241–254.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Budynki Muzeum Tatrzańskiego i ich twórcy [w:] O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pod red. Mieczysława Rokosza. Zakopane 2013, s. 170–214.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Willa „Witkiewiczówka” w Zakopanem i jej znaczenie dla kultury polskiej. „Góry   Literatura   Kultura” T. 7: 2013, s. 69 88.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW: Jan Kasprowicz i styl zakopiański. „Góry   Literatura   Kultura” T. 8: 2013.

MOŹDZIERZ ZBIGNIEW, ROSZKOWSKI JERZY: Szlak Zamoyskiego. Zakopane 2013.

OLSZEWSKI ANDRZEJ K.: Przegląd koncepcji stylu narodowego w teorii architektury polskiej XIX/XX w. „Sztuka i Krytyka”1956, nr 3–4 (27–28).

OLSZEWSKI ANDRZEJ K.: Przegląd problematyki architektonicznej [w:] Polskie życie artystyczne w latach 1890–1914. Wrocław 1967.

OMILANOWSKA MAŁGORZATA: Architektura polskich schronisk górskich [w:] Sztuka a natura. Katowice 1991, s. 399–421.

OMILANOWSKA MAŁGORZATA: Nacjonalizm a style narodowe w architekturze europejskiej XIX i początku XX wieku [w:] Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789–1950. Pod red. Dariusza Konstantynowa, Roberta Pasiecznego i Piotra Paszkiewicza. Warszawa 1998, s. 145–156.

OMILANOWSKA MAŁGORZATA: Poszukiwania stylu narodowego w polskiej architekturze końca XIX i początku XX wieku [w:] Stanisław Witkiewicz   człowiek, artysta, myśliciel. Pod red. Zbigniewa Moździerza. Zakopane 1997, s. 275–293.

PAWLIKOWSKI JAN GWALBERT: Materiały do stylu zakopiańskiego. Murowanice w stylu zakopiańskim. „Wierchy” R. 10: 1932, s. 107.

PAWLIKOWSKI JAN GWALBERT: O stylu zakopiańskim. Osobne odbicie wstępu [do:] WITKIEWICZ STANISŁAW: Styl zakopiański. Z. 3: Sztuka kościelna. Warszawa 1931.

PIASECKI ZDZISŁAW, Polskę trzeba budować po polsku. O stylu zakopiańskim Stanisława Witkiewicza (fragment większej całości) [w:] Z badań nad literaturą i sztuką drugiego pokolenia pozytywistów polskich. Studia i szkice. Opole 1992, s. 195–240.

PINKWART MACIEJ: 30 lat Muzeum Szymanowskiego – wspomnienie kustosza [w:] 30 lat Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem jako oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie (1976–2006). Część I: Z historii „Atmy”. Kraków 2007, s. 59 122.

PINKWART MACIEJ: Cmentarz na Pęksowym Brzyzku. Przewodnik. Olszanica 2007.

PINKWART MACIEJ, DŁUGOŁĘCKA-PINKWART LIDIA: Zakopane. Przewodnik historyczny. Bielsko-Biała 2003.

PYTEL ZBIGNIEW [ks.]: Witkiewiczowska architektura sakralna w Zakopanem. Uzup. i red. meryt. Zbigniew Moździerz. Zakopane 1999.

PYTEL ZBIGNIEW [ks.]: Mistyka w Tatrach. Kraków 2005, t. 1: Styl zakopiański w kościele Najświętszej Rodziny; t. 2: Albertynki i albertyni na Kalatówki; t.3: Kaplice prywatne – Jaszczurówka, Bystre.

RUSZCZYK GRAŻYNA: Poglądy na architekturę drewnianą w Polsce w 2. połowie XIX i w początku XX wieku w Polsce [w:] Architektura XIX i początku XX wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 137–146.

RUSZCZYK GRAŻYNA: Drewniane kościoły w Polsce 1918 1939. Tradycja i nowoczesność. Warszawa 2001.

RUSZCZYK GRAŻYNA: Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce. Warszawa 2007.

RUSZCZYK GRAŻYNA: Architektura drewniana w Polsce. Warszawa 2009, s. 126 227.

SKRZYPCZAK JERZY: Styl zakopiański w twórczości Tadeusza Stryjeńskiego. „Rocznik Podhalański” T. 10: 2007, s. 105 126.

SOLEWSKI RAFAŁ: Franciszek Mączyński (1874–1847) krakowski architekt. Kraków 2005.

SZCZERSKI ANDRZEJ: Stanisław Witkiewicz i styl zakopiański [w:] Warsztaty projektowe «HARENDA 97». Kraków [1998], s. 19–28.

SZCZERSKI ANDRZEJ: Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900. Kraków 2002.

TONDOS BARBARA: Problemy stylu zakopiańskiego. „Biuletyn Historii Sztuki” R. 40: 1978.

TONDOS BARBARA: Związki stylu zakopiańskiego ze sztuką góralską. „Biuletyn Historii Sztuki” R. 40: 1981 nr 2, s. 237.

TONDOS BARBARA: Niektóre cechy stylu zakopiańskiego [w:] Stanisław Witkiewicz – człowiek, artysta, myśliciel. Pod red. Zbigniewa Moździerz. Zakopane 1997, s. 329–340.

TONDOS BARBARA: Zapomniana sztuka góralska. Kraków–Kielce 1999.

TONDOS BARBARA: Najwierniejszy. (O Eugeniuszu Wesołowskim). „Rocznik Podhalański” T. 8: 2002, s. 203–232

TONDOS BARBARA: Styl zakopiański i zakopiańszczyzna. Wrocław 2004.

Stanisław Witkiewicza 1851 1915. Pod red. Teresy Jabłońskiej. Zakopane 1995, s. 22 26, 121 144.

WESOŁOWSKI EUGENIUSZ: Styl zakopiański w drzewie i murze. Zakopane 1939 [„szczotka” przygotowanej do druku książki w Archiwum Muzeum Tatrzańskiego].

WITKIEWICZ STANISŁAW: Styl zakopiański. „Kurier Warszawski” 1891, nr 241, 242, 255, 256, 276–279; także [w:] TENŻE: Sztuka i krytyka u nas. Lwów 1899, s. 619–667.

WITKIEWICZ STANISŁAW: Styl zakopiański. Z. 2: Ciesielstwo. Lwów 1911.

WNUK WŁODZIMIERZ: „Chałupa pod Wykrotem” [w:] TENŻE: Ku Tatrom. Warszawa 1970, s. 208 221.

ŻYCHOŃ STEFAN: Styl zakopiański [w:] Tradycje i współczesność. Stulecie szkoły zawodowej w Zakopanem. Zakopane 1979, s. 87-98.